Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 30 września 2021r.

Ikona statystyk

        Jędrzejów, 21.09.2021r.

BRM.0012.6.20.2021

 

 

                                                                                                                                             

                                                          

 

 ============

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2021 roku /czwartek/ o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (I piętro, sala 12) odbędzie się 20 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Proponowany porządek obrad to:

1. Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołów nr 15/21 z posiedzenia komisji z dnia 23 lutego 2021 r., nr 16/21 z dnia 10 marca 2021 r. oraz ze spotkania członków komisji z dnia 7 maja 2021r.

2. Wybór nowego wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

5. Skarga na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Skarga na Dyrektora Centrum Kultury.

7. Petycja dotycząca budowy chodnika przy ul. Słowiańskiej.

8. Sprawy różne.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372/.

 

 

                                                                                              

 

                                                                                               Przewodnicząca Komisji                                                                                                                                                                   Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                  

                                                                                                     Karolina Jarosz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2021-09-21
Data publikacji:
2021-09-21
Data ostatniej zmiany:
2021-09-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)