Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Majątek Pływalni Miejskiej

Ikona statystyk

Majątek Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

 Stan na 31 październik 2008r.

Grupa wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Wartość na początek roku 2008

Umorzenie

Wartość na 31.10.2008r.

Budynki i lokale

(Grupa 1)

5 944 678,14

866 428,18

5 078 249,96

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

(Grupa 2)

1 575 650,37

95 006,44

1 480 643,93

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

(Grupa 4)

15 224,88

15 224,88

0,00 całkowicie zamortyzowane

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  

( Grupa 5 )

170,00

170,00

0,00 całkowicie zamortyzowane

URZĄDZENIA TECHNICZNE

(Grupa 6)

49 303,8

46 005,35

3 298,45

Środki transportu

( Grupa 7 )

229,00

229,00

0,00 całkowicie zamortyzowane

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

(Grupa 8)

57 394,97

54 394,97

3 000,00

Wartości Niematerialne I Prawne

13 349,61

5 719,51

7 630,10

Razem

7 656 000,77

1 083 178,33

6 572 822,44

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Renata Augustyn
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-11-13
Data ostatniej zmiany:
2008-11-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)