Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jędrzejowie - wrzesień 2018r.

Ikona statystyk

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

wrzesień 2018 rok

 

Data

Godz.

Sala

Komisja

Porządek obrad

20 września

2018 roku

8.30

I piętro

pokój 12

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia

i Opieki Społecznej

 

 

1.Zapoznanie się z wynikami egzaminów końcowych gimnazjalistów – tendencje w ostatnich latach.

2.Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie o stanie porządku publicznego na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wśród dzieci i młodzieży szkolnej (narkomania, alkohol).

3.Analiza sieci placówek oświatowych.

4.Analiza materiałów na sesję.

5.Sprawy różne.

21 września

2018 roku

9.00

I piętro

pokój 12

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 

 

1.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

2.Analiza oceny warunków i wyboru oferty na przetarg w sprawie dowozu uczniów  do szkół w roku szkolnym 2018/2019.

3.Analiza materiałów na sesję.

4.Sprawy różne.

 

24 września

2018 roku

13.00

I piętro

pokój 12

Komisja Gospodarki Komunalnej

i Porządku Publicznego

 

1.Sprawy mieszkaniowe.

2.Wnioski do budżetu na 2019 rok dotyczące potrzeb gospodarki komunalnej i porządku publicznego.

3.Ocena realizacji zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów.

4.Rozwój infrastruktury na terenie Gminy:

- drogi powiatowe i gminne,

- sieć wodno-kanalizacyjna,

- łączność i oświetlenie,

- realizacja inwestycji gminnych w tym ze środków unijnych.

5.  Analiza materiałów na sesję.

6. Sprawy rożne.

 

25 września

2018 roku

9.00

I piętro

pokój 12

Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską

1.Rozpatrzenie ofert na materiał siewny na okres jesienny.

2.Informacja o realizacji inwestycji na wsi.

3.Informacja o bieżących sprawach rolnictwa.

4.Analiza materiałów na sesję.

5.Sprawy różne.

 

25 września

2018 roku

13.00

I piętro

pokój 12

Komisja Budżetu

i Mienia Komunalnego

 

1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

2.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku.

3.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.Przyjęcie protokołu Nr 40/18 z dnia 28 sierpnia 2018r.

5.Analiza materiałów na sesję.

6.Sprawy różne.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)