Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie-27 sierpnia 2018r.

Ikona statystyk

BRM.0012.5.41.2018                                                                                                                  Jędrzejów, 8 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                     =============

                                                                                          

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku /poniedziałek / o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (sala nr 36, III piętro)   odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Sprawy mieszkaniowe.

2.      Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

3.      Problemy rodzin dysfunkcyjnych wg informacji MOPS w Gminie.

4.      Sprawy różne.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz.U. 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 /.

 

 

 

                                                                                        

                                                                      Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
                                                                             i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
                                                                                                 w Jędrzejowie

 

                                                                                                  Urszula Kruk

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)