Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jędrzejowie- czerwiec 2018r.

Ikona statystyk

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

czerwiec 2018 rok

 

Data

Godz.

Sala

Komisja

Porządek obrad

14 czerwca

2018

10.30

III piętro

sala 36

Komisja Gospodarki Komunalnej

i Porządku Publicznego

 

I. Część wyjazdowa:

1.Sprawozdanie i ocena funkcjonowania Administracji i Obsługi w Urzędzie Miejskim w tym Targowica Miejska i Rolna.
2.Ocena stanu porządku i czystości, utrzymanie zieleni i parków, stanu zbiorników wodnych (zalewu), dróg i oznakowania w gminie.

II. Część stała:
3.Sprawy mieszkaniowe.
4.Informacja komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie bezpieczeństwa pożarowego Gminy.
5.Informacja o funkcjonowaniu Straży Miejskiej.
6.Analiza materiałów na sesję.
7.Sprawy różne.

15 czerwca

2018 roku

8.30

III piętro

sala 36

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia

i Opieki Społecznej

 

 

1.Analiza funkcjonowania pomocy społecznej, form i kryteriów przyznawania pomocy, jej kierunków, potrzeb i możliwości. Stan bezrobocia w Gminie.

2.Informacja z działalności Klubów Sportowych
i organizacji sportowych na terenie miasta i gminy.

3.Informacja z działalności świetlic środowiskowych działających na terenie miasta i gminy.

4. „Lato w mieście i na wsi”- analiza propozycji.

5.Analiza materiałów na sesję.

6.Sprawy różne.

 

18 czerwca

2018 roku

9.00

III piętro

sala 36

Komisja Rewizyjna

 

1.Analiza materiałów na sesję.
2.Sprawy różne.

19 czerwca

2018 roku

9.00

III piętro

sala 36

Komisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską

1.Analiza materiałów na sesję.
2.Sprawy różne.

19 czerwca

2018 roku

13.00

III piętro

sala 36

Komisja Budżetu

i Mienia Komunalnego

 

1.Wierzytelność i zobowiązania gminy-skuteczność windykacji.
2.Informacja o postępowaniach przetargowych na inwestycje gminne.
3.Przyjęcie protokołu Nr 38/18 z dnia 24 maja 2018r.
4.Analiza materiałów na sesję.
5.Sprawy różne.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)