Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jędrzejowie - marzec 2018r.

Ikona statystyk

Data

Godz.

Sala

Komisja

Porządek obrad

20 marca

2018 roku

9.00

III piętro

sala 36

 

Komisja Rewizyjna

 

 

1. Analiza materiałów na sesję.

2. Sprawy różne.

20 marca

2018 roku

13.00

III piętro

sala 36

Komisja Budżetu

i Mienia Komunalnego

 

1.Ocena wydatkowania środków za 2017 rok w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ocena wydatkowania środków za 2017 rok w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3.Analiza materiałów na sesję.

4.Przyjęcie protokołu Nr 35/18 z dnia 23 lutego 2018r.

5.Sprawy różne.

21 marca

2018 roku

9.00

III piętro

sala 36

Komisja Rolnictwa         

1. Problemy rolnictwa na terenie Gminy Jędrzejów.

2.Informacja na temat inwestycji zrealizowanych na terenach wiejskich w 2017r.

3.Informacja o działalności Stowarzyszenia „Ziemia Jędrzejowska GRYF”.

4.Informacja o działaniach w ramach PROW na rok 2018.

5.Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6.Informacja z działalności Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”.

7.Analiza materiałów na sesję.

8.Sprawy różne.

22 marca

 2018 roku

8.30

III piętro

sala 36

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia

i Opieki Społecznej

 

 

 

1.Kultura w mieście- sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Jędrzejowie.

2.Sprawozdanie z działalności Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie oraz miejsca rekreacyjnego „Zalew”.

3.Promocja w mieście- działalność jednostek gminnych odpowiedzialnych za szeroko rozumianą promocję miasta i gminy. Przebieg przygotowań do obchodów Święta Niepodległości.

4.Funkcjonowanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rynku usług medycznych.

5.Analiza materiałów na sesję.

6.Sprawy różne.

26 marca

2018 roku

13.00

III piętro

sala 36

Komisja Gospodarki Komunalnej

i Porządku Publicznego

 

 

 

1.Sprawy mieszkaniowe.

2.Informacja na temat zasobu mieszkaniowego Gminy i gospodarowania nim.

3. Sprawozdanie z funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

4.Informacja o stanie zadłużenia w płatnościach za czynsz mieszkań komunalnych i socjalnych.

5.Analiza materiałów na sesję.

6.Sprawy różne.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-21 13:38:30, zmian dokonał(a): Barbara Gola

WCAG 2.0 (Level AA)