Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Konsultacje - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2027

Ikona statystyk
Burmistrz Jędrzejowa przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2027
  1. Burmistrz Jedrzejowa przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 – 2027”.
  2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 3.11.2022 r do dnia 10.11.2022 r
  3. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Jędrzejów lub na rzecz jej mieszkańców w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie, za pośrednictwem ich organów lub przedstawicieli.
  4. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w sprawie przedmiotowej uchwały.
  5. Projekt uchwały dostępny jest poniżej w plikach do pobrania
  6. Pisemne opinie do projektu uchwały można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 a, 28-300Jędrzejów oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do dnia 10.11.2022 r, do godz. 15:30.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2022-11-03
Data publikacji:
2022-11-03
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)