Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej -październik 2014

Zbieranie statystyk

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

PAŹDZIERNIK 2014

Data

Godz.

Sala

Komisja

Porządek obrad

24

października

2014r.

900

36

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia

i Opieki Społecznej

1.Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej za 9 miesięcy 2014r.

2.Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Jędrzejów. 

3.Analiza materiałów na sesję.

4.Sprawy różne.

24

października

2014r.

1100

36

Komisja Rolnictwa
i Integracji z Unią Europejską

1.Informacja o realizacji inwestycji na terenach wiejskich.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy różne.

24

października

2014r.

1330

36

Komisja Rewizyjna

1. Kontrola jednostki budżetowej Administracja i Obsługa.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy różne.

27

października

2014r.

1300

36

Komisja Budżetu
i Mienia Komunalnego

1.Plany finansowe na 2015 jednostek organizacyjnych gminy:

a) Administracja i Obsługa

b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

c) Zakład Usług Komunalnych

d) Składowisko Odpadów Komunalnych

e) Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

f) Centrum Kultury

g) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

h) Pływalnia Miejska

i) Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta  i Gminy.

2.Informacja o pozyskanych środkach finansowych pozabudżetowych za 9 miesięcy 2014 roku.

3.Informacja z wykonania budżetu za  9 miesięcy 2014 roku.

4. Analiza materiałów na sesję.

5. Sprawy różne.

28

października

2014r.

900

36

Komisja Gospodarki Komunalnej
 i Porządku Publicznego

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego  na terenie gminy.

2.Komisja wyjazdowa.

Rozwój infrastruktury na terenie Gminy:

  - drogi powiatowe i gminne

 - sieć wodno-kanalizacyjna

 - łączność i oświetlenie

- realizacja inwestycji gminnych w tym ze środków UE

3.Podsumowanie części wyjazdowej.

4. Sprawy mieszkaniowe.

5.Ocena przygotowania służb do sezonu zimowego.

6.Analiza materiałów na sesję.

7. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2014-10-21
Data publikacji:
2014-10-21
Data ostatniej zmiany:
2014-10-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-01 11:45:23, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)