Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej -wrzesień 2014

Ikona statystyk

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

WRZESIEŃ 2014

Data

Godz.

Sala

Komisja

Porządek obrad

5

września

2014r.

900

36

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia

i Opieki Społecznej

1.Zapoznanie się z wynikami egzaminów końcowych szóstoklasistów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalistów- tendencje w ostatnich latach.

2.Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie o stanie porządku publicznego na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wśród dzieci                 i młodzieży szkolnej ( narkomania, alkohol).

3.Analiza materiałów na sesję.

4.Sprawy różne.

5

września

2014r.

1400

36

Komisja Rewizyjna

1.Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za pierwsze półrocze 2014r.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy różne.

8

września

2014r.

830

36

Komisja Rolnictwa
i Integracji z Unią Europejską

1.Informacja o przygotowaniu jednostek gospodarczych do skupu zboża ze zbiorów 2014 r.

2.Rozpatrzenie ofert na materiał siewny na okres jesienny.

3.Informacja o realizacji inwestycji na wsi.

4.Informacja o bieżących sprawach rolnictwa.

5.Analiza materiałów na sesję.

6.Sprawy różne.

9

września

2014r.

1000

36

Komisja Budżetu
i Mienia Komunalnego

1.Analiza sytuacji finansowej za I półrocze 2014 roku poszczególnych placówek 
 oświatowych.

2.Ocena realizacji inwestycji za 8 miesięcy 2014r.

3.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

4.Ocena realizacji wniosków Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w I półroczu 2014r.

5. Analiza materiałów na sesję.

6. Sprawy różne.

 10

września

2014r.

1000

36

Komisja Gospodarki Komunalnej
 i Porządku Publicznego

1.Sprawy mieszkaniowe.

2.Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkotykowych.

3.Problemy patologii społecznej wg informacji OPS w Jędrzejowie.

4.Wnioski do budżetu na 2015 rok dotyczące potrzeb gospodarki komunalnej i porządku publicznego.

5.Ocena realizacji zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów.

6.Analiza materiałów na sesję.

7.Rozpatrzenie propozycji innych Komisji dotyczących zmiany uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów oraz wypracowanie propozycji Komisji Gospodarki Komunalnej                      i Porządku Publicznego w tej sprawie.

8. Sprawy różne.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kamień (brm)
Data wytworzenia:
2014-09-01
Data publikacji:
2014-09-01
Data ostatniej zmiany:
2014-09-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)