Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej- 23 maj 2014r.

Zbieranie statystyk

                                         Jędrzejów, 19 maj  2014r.

BRM.0012.2.34. 2014

                                                                                                                                             

                                                          

                                                                                                =================

                                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                                    

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2014 roku /piątek/ o godzinie 1100 w sali nr 36 Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek posiedzenia:

1 Wizytacja terenowa: ścieżka rowerowa Jędrzejów-
                Jasionna,Oczyszczalnia Ścieków.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
                Jędrzejów za 2013 rok.

3. Sprawy różne.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013.594 z późn. zm./.

                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                      Krzysztof Majchrzak

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kamień (brm)
Data wytworzenia:
2014-05-19
Data publikacji:
2014-05-19
Data ostatniej zmiany:
2014-05-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-01 11:45:23, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)