Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską - 23 maj 2014r.

Zbieranie statystyk

      Jędrzejów , 15 maj 2014r.

BRM.0012.4.32.2014

                                                                                                                                             

                                                          

                                                          

                                                                                ===============

                                                                                                                                               

                                                                                                                               Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2014 roku /piątek/ o godzinie 1230 w sali nr 36 Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej.
  2. Sprawozdanie na temat działań podejmowanych w zakresie promocji gminy.
  3. Przegląd strażnic OSP- Komisja wyjazdowa
  4. Informacja o stanie rolnictwa za I kwartał b.r.
  5. Informacja o działalności WODR- Modliszewice na terenie Gminy Jędrzejów.
  6. Rozpatrzenie ofert dożynkowych.
  7. Informacja na temat korzystania przez rolników ze zwrotu akcyzy do paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze.
  8. Sprawy różne.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013. 594  z późn.zm./

                                                                                             

                                                  Przewodniczący Komisji                        

                                       Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską

                                                                                 

                                                       Robert Kruk

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kamień (brm)
Data wytworzenia:
2014-05-15
Data publikacji:
2014-05-15
Data ostatniej zmiany:
2014-05-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-01 11:45:23, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)