Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 132/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Jędrzejów na 2017 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 82/2013 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 47/2013 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta za 2012 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 30/2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 29/2013 w sprawie możliowści sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Jędrzejów na 2013 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 122/2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 58/I/2012 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 r

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 121/2012 w sprawie opinn o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 137/II/2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 126/2010 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2011 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 126/II/2010 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 Miasta i Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 125/II/2010 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2011 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 90/II/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2010 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 218/II/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jędrzejów na 2010 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 37/2007 IV Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Jędrzejowa na 2008 rok.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)