Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 17/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2020 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 11/2021 z dnia 1 marca 2021r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2021 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 65/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2021 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 64/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2021 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 63/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021 - 2030

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 25/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2019 r.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 11/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2020 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 36/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2019 roku.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 61/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2020 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 60/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2020 rok 2029

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 59/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2029

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 19/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2018 r.

Ikona statystyk

Wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z kompleksowej konroli gospodarki finansowej Gminy Jędrzejów za 2017 rok i inne wybrane okresy

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2019 rok

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)