Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 r.

Zbieranie statystyk

Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Zbieranie statystyk

Numer Rachunku Bankowego

Zbieranie statystyk

 

.

Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Jędrzejów

52 8493 0004 0210 0059 1221 0009

.

Opłaty z tytułu:

  • Użytkowania wieczystego gruntów

  • Dzierżaw

  • Wykupy lokali

  • Sprzedaż nieruchomości

  • Mandaty karne

  • Opłaty skarbowe

  • Podatki

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2012-02-23
Data publikacji:
2012-02-23
Data ostatniej zmiany:
2016-09-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-19 11:10:52, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)