Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrola z Archiwum Państwowego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Aneta Krzysztofik (usc)
Data wytworzenia:
2022-02-23
Data publikacji:
2022-02-23
Data ostatniej zmiany:
2022-02-24

Program Senior+ na lata 2015-2020

Ikona statystyk

Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ikona statystyk

Wystąpienie pokontrolne - Posiłek w szkole i w domu

Ikona statystyk

Kontrola dotycząca Realizacji ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032 - umowa dotacji nr 5288 21.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-02-21
Data ostatniej zmiany:
2022-02-21

Kontrol w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2013 roku.

Ikona statystyk

Kontrola - organizacja przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwolei na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenie przez Radę Miejską ustawowej procedury dotyczqcej przyjmowania zgloszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników

Ikona statystyk

Dot. licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego

Ikona statystyk

Kontrola USC oraz ewidencji ludności

Ikona statystyk

Kontrola Archiwum Zakładowego

Ikona statystyk

Kontrola przeprowadzona na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w latach 2003 -2006

Ikona statystyk

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Finansowym w latach 2003-2006

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)