Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.11.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-23
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcji handlowej (apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikający z przewidywanego przeznaczenia” - znak sprawy: RIZP.271.10.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-19
Data ostatniej zmiany:
2019-09-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - RIZP.271.9.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-13
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcji handlowej (apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikający z przewidywanego przeznaczenia - znak sprawy: RIZP.271.8.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej”- znak sprawy: RIZP.271.6.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-30
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” - znak sprawy: RIZP.271.7.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-26
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych” - znak sprawy: RIZP.271.5.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-03
Data ostatniej zmiany:
2019-04-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem" - znak sprawy: RIZP.271.4.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-29
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29

Informacja o unieważnieniu postępowania -przetarg nieograniczony na „Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” - znak sprawy: RIZP.271.3.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-20
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych" - znak sprawy: RIZP.271.20.2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-18
Data ostatniej zmiany:
2019-02-18

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” - znak sprawy: RIZP.271.2.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów”– znak sprawy: RGG.271.2.2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-21
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I i II przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”- znak sprawy: RIZP.271.19.2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-18
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na „Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” - znak sprawy: RIZP.271.18.2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, II i IV przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na „Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” - znak sprawy: RIZP.271.18.2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2018-11-20
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)