Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego

Ikona statystyk

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu pod nazwą "e-swietokrzyskie" tworzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

Ikona statystyk

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jędrzejów - Zakład Remontowo - Budowlany przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

Ikona statystyk

Projekt Uchwały w sprawie wysokośći opłat za zajęcie pasa drogowego

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/183/04 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie (gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004)

Ikona statystyk

Projekt w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu w Jędrzejowie i Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Ikona statystyk

Projekt uchwwały w sprawie określenia stawek opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa do ustalenia wysokości cen i opłat za składowanie odpadów

Ikona statystyk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr L/450/2002 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 09.10.2002 w sprawie wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne dla lekarzy stomatologów oraz sprzętu stomatologicznego

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do porozumienia w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia wniosku aplikacyjnego projektu pod nazwą e-świętokrzyskie - tworzonego w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w srawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2004 - 2006

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruhomości komunalnej

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnych, położonych u zbiegu ulic: Przypkowskiego i Al. Piłsudskiego

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii w zakresie bezpieczeństwa dla Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2004.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)