Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestry publiczne prowadzone przez USC Jędrzejów

Ikona statystyk

Rejestry publiczne prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie

Nazwa Rejestru

Warunki udostępniania danych

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Uwagi

Rejestracja urodzeń

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące sporządzonych aktów urodzeń (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Rejestracja małżeństw

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące sporządzonych aktów małżeństw (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Rejestracja zgonów

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące sporządzonych aktów zgonu (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Zmiana imion i nazwisk

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ust. z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Oświadczenia o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej, które nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego

Informacja zawiera dane statystyczne dotyczące wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (na wniosek)

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 161 poz. 1688)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Gola
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2008-10-02
Data publikacji:
2008-10-02
Data ostatniej zmiany:
2008-10-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)