Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestry prowadzone w Wydziale Finansowym

Ikona statystyk

Lp

Nazwa rejestru publicznego

Miejsce prowadzenia rejestru

Dane, które podlegają ochronie

1

Ewidencja podatkowa podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego

Wydział finansowy

pok.24

pok.25

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zmianami

2

Ewidencja podatkowa podatku od środków transportowych

Wydział finansowy

pok.29

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zmianami

3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wydział finansowy

pok.23

Jawny

4

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Wydział finansowy

pok.23

Jawny

5

Ewidencja wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych.

Wydział finansowy

pok.29

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy o ochronie danych osobowych

6

Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Wydział finansowy

pok.24

pok.25

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy o ochronie danych osobowych

7

Ewidencja mienia komunalnego

Wydział finansowy

pok.32

Jawna

8

Łączne zobowiązania pieniężne

Wydział finansowy

pok.24

pok.25

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy o ochronie danych osobowych

9

Ewidencja opłaty skarbowej

Wydział finansowy

pok.32

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy o ochronie danych osobowych

10

Ewidencja opłaty targowej

Wydział finansowy

pok.23

Informacje prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U z 2005r. nr 8,poz.60 ze zmianami – Dział VII –tajemnica skarbowa ) oraz ustawy o ochronie danych osobowych

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2008-09-15
Data publikacji:
2008-09-15
Data ostatniej zmiany:
2008-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)