Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Wiejskiej

Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.25.2022                                                                                      Jędrzejów, 2022-09-20

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

 

      Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2, reprezentowanej przez Pana Konrada Hernika, adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 11/32, 25-384 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. Wiejskiej (obr. 08), oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 24/2, 27/2, 25/1, 28/2, 29/1, 30/2.

Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie
z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia), wnieść ewentualne wnioski i uwagi.

Wszelkich informacji na temat sprawy udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek, od 7.30 do 15.30), telefon kontaktowy 41 386-10-10, wew. 144, 142.

 

 

      BURMISTRZ

  Miasta Jędrzejowa

 

mgr Marcin Piszczek

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-09 14:19:10, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)