Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Moda na trzeźwość”

W dniu 29 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Stowarzyszenie  „Aktywność i Integracja”.

 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 7 września 2022 roku  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów na załączonym formularzu.

 

 

Formularz uwag można pobrać u inspektora ds. alkoholowych- budynek za Biblioteką Miejską, pok. Nr 8

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Kiljan
Informację wprowadził:
Hubert Gola
Data wytworzenia:
2022-08-31
Data publikacji:
2022-08-31
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-09 14:19:10, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)