Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

„Jędrzejowianina Roku” - zgłaszanie kandydatów

Zbieranie statystyk

Przewodnicząca Kapituły Konkursowej dla wyłonienia

„Jędrzejowianina Roku”

prosi

o zgłaszanie kandydatów.

 

Z pisemnym wnioskiem o nadanie nagrody mogą występować:

● organizacje pozarządowe,

● związki zawodowe,

● Komisje Rady Miejskiej w Jędrzejowie,

● niezrzeszeni mieszkańcy Miasta i Gminy Jędrzejów – w tym przypadku  wymagane jest podpisanie wniosku przez grupę co najmniej 50 osób.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane o kandydacie,
  • informację o dziedzinie wyróżnienia,
  • charakterystykę jego osiągnięć, czyli uzasadnienie wniosku,
  • informacje o zgłaszającym.

Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach: artystycznej, gospodarczej, rolniczej,  społecznej, „młody talent”.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (pokój nr 12) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Jędrzejowianin Roku” do 15 stycznia 2018 roku

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               mgr Maria Barańska    

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-11-28
Data publikacji:
2017-11-28
Data ostatniej zmiany:
2017-11-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 12:30:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)