Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (przedłużenie umów dla dotychczasowych najemców i dzierżawców)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Informacja o zamiarze zakupu przez Gminę węgla dla gospodarste domowych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie nr 2

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

Plan polowań Koło Łowieckie nr 1 w Suchedniowie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

Zawiadomienie o wszczęciu podstępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.1.4210.199.2022.GP

Ikona statystyk

Plan polowań zbiorowych 2022/2023 Koło Lowieckie Spłonka

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera (jolanta)
Data wytworzenia:
2022-10-17
Data publikacji:
2022-10-17
Data ostatniej zmiany:
2022-10-17

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego - Budowa małego ronda ul. Przypkowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2022-10-05
Data publikacji:
2022-10-05
Data ostatniej zmiany:
2022-10-05

Plan polowań Koło łowieckie JELEŃ 2022/2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-04
Data ostatniej zmiany:
2022-10-04

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2022-09-29
Data publikacji:
2022-09-29
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wniosek firmy Green Park X Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59; 87-700 Aleksandrów Kujawski w imieniu której działa pełnomocnik Pani Sylwia Kupc w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 1,7 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 712 obręb ewid. Mnichów gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-28
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI- BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 09.09.2022r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 328110T Jędrzejów –Prząsław odcinek od km 0+975 do km 2+385 długość 1,41 km na działkach nr ewid. 511/2 obręb Sudół , 399/2 obręb Prząsław, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-09
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz warsztatu samochodowego i blacharsko – lakierniczego zlokalizowanych na działce nr ewid. 669/3 w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-06
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 01. 09. 2021 r. wydana została decyzja znak RGG.6220.1.2022r. orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT14323 JĘDRZEJÓW _PIŁSUDSKIEGO przy ul. Stefana Okrzei 49c w Jędrzejowie na działce nr ew. 456/8 (obręb 04) w Jędrzejowie, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-01
Data ostatniej zmiany:
2022-09-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-09 14:19:10, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)