Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2009-09-09
Ikona statystyk

ogłoszenie-Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.

O G Ł O S Z E N I E

          Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.

l.p

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Tryb wydzierżawienia

Tytuł własności

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego

1.

Obręb 06 miasta Jędrzejowa

część działki Nr 537

bezprzetargowy

KW 42824

100 m²

25,- zł w stosunku rocznym

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-41) 386-10-10
wew. 149.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

     mgr inż. Marek Wolski

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-16 16:30:41, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)