Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2006-07-14
Ikona statystyk

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Centertel

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

z dnia 14.07.2006r.

 

 

        Na podstawie art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono informacje o wydanej dnia 14.07.2006r. znak RiGG-7624/4/06 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 2591 „Jędrzejów - Centrum”, zlokalizowanej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego, przy
 ul. 11 Listopada 37 działka gruntu nr 289, obr. 05 miasta Jędrzejowa.

         Decyzję wydano na wniosek Pana Sebastiana Putowskiego działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL  Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 10 a; 01-230 Warszawa.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Chudzik
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-14
Data ostatniej zmiany:
2006-07-14
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-16 16:30:41, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)