Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2006-06-28
Ikona statystyk

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT 12224 Jędrzejów EAST wraz z kontenerem i przyłączem energetycznym na działkach zlokalizowanych w Jędrzejowie w rejonie ul. Głowackiego o numerach ewidencyjnych 42/5, 42/4, 41/6, 41/7, 40/6, 40/7, 38/6, 39/7, 38/7 obrębu 08 miasta Jędrzejowa.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

z dnia 28.06.2006r.

 

 

        Na podstawie art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono informacje o wydanej dnia 15.05.2006r. znak RiGG-II-7635/204/05/06 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT 12224 Jędrzejów EAST wraz z kontenerem i przyłączem energetycznym na działkach zlokalizowanych w Jędrzejowie w rejonie ul. Głowackiego o numerach ewidencyjnych 42/5, 42/4, 41/6, 41/7, 40/6, 40/7, 38/6, 39/7, 38/7 obrębu 08 miasta Jędrzejowa.

         Decyzję wydano na wniosek Pana Witolda Rogóż reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Technicznych GEOPROJEKT Kielce, ul. Zagnańska 27 działającego z upoważnienia inwestora Przedsiębiorstwa POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 02.06.2006r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Chudzik
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-06-28
Data ostatniej zmiany:
2006-06-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 11:35:43, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)